Gott der Herr ist Sonn und Schild / BWV79
主なる神は日なり、盾なり


使用楽譜 (Edition) - Haenssler
1.オーケストラ練習用 (for orchestral practice)
Title MIDI Part
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15
1.Gott der Herr... Corno(Fr.Hr) Timp Flute Oboe Fg Violin Va Vc Cb Org
I II I II I II I II
2.Gott ist unser Sonn... Alto
(Ob)
- Fl - Vc Cb Org
Another ending
3.Nun danket... Corno(Fr.Hr) Timp Flute Oboe Basso
(Fg)
Violin Va Vc Cb Org
I II I II I II I II
4.O Gottlob!... - Basso
(Fg)
- Vc Cb Org
5.Gott, ach Gott... Alto
(Ob)
Basso
(Fg)
- Violin - Vc Cb Org
I II
6.Erhalt uns... Corno(Fr.Hr) Timp Flute Oboe Fg Violin Va Vc Cb Org
I II I II I II I II

2.合唱練習用 (for choral practice)
Title MIDI Part
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
1.Gott der Herr...
(from bar-41)
Fr.Hr Timp Fl Ob Fg Vn Va Vc Cb Sop
(Pf)
Alto
(Pf)
Ten
(Pf)
Bass
(Pf)
3.Nun danket... Fr.Hr Timp Fl Ob Fg Vn Va Vc Cb Sop
(Pf)
Alto
(Pf)
Ten
(Pf)
Bass
(Pf)
6.Erhalt uns... Fr.Hr Timp Fl Ob Fg Vn Va Vc Cb Sop
(Pf)
Alto
(Pf)
Ten
(Pf)
Bass
(Pf)