Ishikari (!I)

HOME > DIGITAL SHIP PHOTOS > Ishikari (II)

Ishikari (II)

Information

Ishikari (II) (14,257gt, Built in 1991)