HOME > Digital Ship Photos > Hakuyu Maru

Hakuyu Maru

Hakuyu Maru

Photo Data

October 17, 2015 (E-410 + Zuiko Digital 14-54mm F2.8-3.5)