HOME > Digital Ship Photos > Kaiko Maru No.7

Kaiko Maru No.7

Kaiko Maru No.7

Photo Data

April 28, 2007 (FinePix S9000)