HOME > Digital Ship Photos > Nikko Maru No.3

Nikko Maru No.3

Nikko Maru No.3

Photo Data

April 28, 2007 (FinePix S9000)