HOME > Digital Ship Photos > Oyashio Maru

Oyashio Maru

Oyashio Maru

Photo Data

June 10, 2008 (FinePix S9000)