HOME > Digital Ship Photos > Sakura Maru

Sakura Maru

Sakura Maru

Photo Data

July 27, 2006 (FinePix S9000)