HOME > Digital Ship Photos > Tomofuji Maru

Tomofuji Maru

Tomofuji Maru

Photo Data

April 28, 2007 (FinePix S9000)