HOME > Operators > Excursion boats > Tohoku

TOHOKU

Excursion boats in Tohoku (From North to South)

Hotokegaura (Sai)

Hotokegaura (Wakinosawa)

Port of Aomori

Towada-ko (Lake Towada)

Port of Hachinohe

Aoba-ko (Lake Aoba)

Nango Kanko Kyokai

Taki Dam, Osanai-gawa (River Osanai)

Taki Dam Shuhenrikatsuyo Sokushin Kyogikai
Hikari Sogo Kotsu

Kita Yamazaki

Jodogahama/Funakoshi Hanto (Funakoshi Peninsula)

Goishi Kaigan

Akadokura Kanko Yuran Tsuribune Kumiai
Ofunatowan Kaiyo Kanko
Goishi Kankosen Yuran Kumiai

O-shima (O Island) (Kesennuma)

Ishinomaki Bay

Matsushima Bay (Matsushima/Shiogama)

Geibikei

Abukuma-gawa (River Abukuma)

Hibara-ko (Lake Hibara)

Inawashiro-ko (Lake Inawashiro)

Port of Onahama

Tagura-ko (Lake Tagura)

Oga Hanto (Oga Peninsula)

Tazawa-ko (Lake Tazawa)

Mogami-gawa (River Mogami)

Information

Marubun Matsushima Kisen's new sightseeing boat, 'Hayabusa II' (19gt, Pass: 86) was completed in 2014. She entered service on Matsushima Bay on July 5, 2014.

'Towada-ko Yuransen Kigyo Kumiai (=Lake Towada excursion boat business union)' reassumed the Nenokuchi-Yasumiya route on August 16, 2014.

Rikuchu Tanohata (Hotel Ragaso) reassumed 'Kita Yamazaki Dangai(=cliff) Cruise' on July 26, 2014. It operated the cruise until November 3, 2014.

Hachinohe-based Nango Kankyo Kyokai operated a Yakanabune (houseboat) on Lake Aoba from October 25, 2014 to November 3, 2014.

Hachinohe-based nonprofit organisation, 'Umi No Hachonohe NPO' is due to begin to operate a 'Yakatabune', a Japanese-inspired houseboat in the port of Hachinohe at the beginning of 2015.

'Towada-ko Yuransen Kigyo Kumiai (=Lake Towada excursion boat business union)' gave up resuming operations of 2016, and got out of business.