HOME > Operators > Excursion boats > Kanto

KANTO

Excursion boats in Kanto (From East to West)

Chuzenji-ko (Lake Chuzenji)

Kinu-gawa (River Kinu)

Haruna-ko (Lake Haruna)

Haruna Shoji

Uzuma-gawa (River Uzuma, Tochigi)

Yata-gawa (River Yata)

Nagatoro

Kita Ibaraki

Oarai

Itako Suigo

Port of Kashima

Kadozu Junikyo (Katori)

Okusuigo Kanko Kyodo Kumiai
Yodaura Kanko Kyodo Kumiai

Kasumigaura/Kitaura/Shimotone-gawa (River Shimotone)

Kasumigaura

Onogawa River (Sawara, Katori)

Choshi Hanto (Choshi Peninsula, dolphin & whale watching)

Tainoura, Kominato

Niemon-jima (Niemon Island)

Nojimazaki (Cape Nojima)

Nojimazaki Kaitei Toshisen

Tateyama

Port of Chiba

Yagirino Watashi

Yagiri Tosen

Port of Tokyo

Shitamachi Tanken(=Old Town Expedition) Cruise (Tokyo)

Yokojikkenkawa Shinsui Koen (Koto ward, Tokyo)

Iidabashi, Tokyo

Tokyo Bay (Tokyo/Yokohama)

Port of Yokohama

Port of Yokosuka/Saru-shima (Saru Island)

Joga-shima (Jo Island)

Eno-shima (E Island)

Hayama Marina
Enoshima Yuransen

Mamazuru Hanto (Manazuru Peninsula)

Miyagase-ko (Lake Miyagase)

Sagami-ko (Lake Sagami)

Ashino-ko (Lake Ashi)

Fuji-gawa (River Fuji)

Yamanaka-ko (Lake Yamanaka)

Fujigoko (Fuji 5 Lakes: Kawaguchi-ko, Yamanaka-ko, Motosu-ko)

Information

Spice Serve launched the 'Kaizokusen (=pirate ship) Anniversary Cruise-go' on the Tokyo Bay in October 2015.

Yokohama Grand Intercontinental Hotel will launch a cruise ship at the port of Yokohama on March 25, 2016.

Tobu Kogyo (Chuzenjiko Kisen), which operates excursion boats on Lake Chuzenji will launch an electric-powered boat, the Nantai in August 2017.