PO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RPNx@S
 
 
 
 
 
 
 R
 
 
 
 Q
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PQ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RONx@S
 
 
 
 
 
 R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@Q
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PQ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 T
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 29Nx@@4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 QWNx@S         R      Q            P       PQ     PP             PO           9       7      U                             T               27Nx@S              
 2       P         PQ       PP        PO